Ustawa budżetowa na 2016 rok – wystąpienie sejmowe Jana Szewczaka

Janusz Szewczak-sejm(…) Przez ostatnie 26 lat Polacy byli manipulowani, oszukiwani, również w kwestii finansów publicznych, a zwłaszcza stanu zadłużenia kraju i konsekwencji tego zadłużenia dla Polski i Polaków. Proszę państwa, dzisiaj, po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, po latach bimbania i zadłużania Polski na potęgę opozycja chce wmówić Polakom, że zostawia kraj kwitnący, krainę mlekiem i miodem płynącą, no właściwie można powiedzieć, potęgę gospodarczą. (Poseł Izabela Leszczyna: Prawda.) Jaki jest więc ten prawdziwy, realny dzisiaj stan naszego państwowego długu publicznego, stan zadłużenia zagranicznego, długu ukrytego czy też corocznych kosztów obsługi tego długu w budżecie państwa, przecież wyraźnie widoczny? 

To przecież obsługa tego długu publicznego w budżecie państwa generuje blisko 60% tego deficytu, na który państwo się tak uskarżacie, a który przecież jako poprzednia ekipa rządowa właściwie w tych samych rozmiarach zaplanowaliście. Jeszcze w 2007 r. państwowy dług publiczny wynosił ok. 530 mld zł, dzisiaj to jest już prawie 900 mld zł, w 2016 r. ten dług ma wynieść prawie 924 mld zł, a potem przekroczyć 1 bln w 2017 r. Podobnie jest z długiem general government, te wielkości są również w granicach 1 bln zł długu.

Proszę państwa, dług zagraniczny Polski doprowadzono do astronomicznych, można powiedzieć, rozmiarów, to już jest kwota ponad 1 bln 300 mld, no, 330 mld, 340 mld dolarów. Ale problem jest w czym innym, że ten dług prawie w 50% jest w rękach podmiotów zagranicznych, proszę państwa, a 30% tego długu jest w walutach obcych, coroczny zaś koszt obsługi długu Skarbu Państwa w budżecie państwa to jest ok. 32 mld zł planowane na przyszły rok. No ale były lata minione, kiedy to było ponad 40 mld zł. To jakby policzyć te 8 mld…

Ja się tu specjalnie zwracam do pani poseł z Nowoczesnej, pani Hennig-Kloski, bo ona jedyna została na placu boju. Pan Ryszard Petru, rozumiem, pocwałował na swoim rubikoniu gdzieś tam, chyba na obchody święta sześciu króli.

całość wystąpienia poniżej:

Reklamy