Biała Podlaska: Grzegorz Bierecki i Janusz Szewczak na konferencji prasowej ws. bezpieczeństwa w związku z kryzysem imigracyjnym.

Bierecki-pismoZbliżający się do naszych granic islamscy imigranci, których z otwartymi ramionami wita Ewa Kopacz, poruszają opinię publiczną. Kilka tysięcy uchodźców ekonomicznych miałoby trafić do Białej Podlaskiej, gdzie zostaną poddani badaniom na obecność szeregu zakaźnych chorób. Głośny sprzeciw wyraził już lider PiS Jarosław Kaczyński. Z bialskimi mediami spotkali się również senator Południowego Podlasia Grzegorz Bierecki i kandydat do sejmu z list PiS Jan Szewczak.
21.10.2015 w Białej Podlaskiej, senator Grzegorz Bierecki i główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak, zorganizowali konferencję prasową poświęconą poprawie bezpieczeństwa w województwie lubelskim, w związku z kryzysem imigracyjnym.

Polskę Wschodnią może czekać napływ imigrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Nieznana w szczegółach, ale niewątpliwie sięgająca wielu tysięcy liczba uchodźców, zgodnie z postanowieniami rządu Ewy Kopacz trafi do ośrodków we wschodniej części kraju. Podczas zorganizowanej we środę konferencji prasowej, senator Grzegorz Bierecki mówił:

Z informacji, które uzyskałem zarówno od Ministra Zdrowia, jak i szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wynika że około dwie trzecie fali, która ma do Polski przybyć, przejdzie przez ośrodek w Białej Podlaskiej. Jeśli chodzi o moje obawy, to pismo które otrzymałem od szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, je potwierdza.

Grzegorz Bierecki zacytował także fragment odpowiedzi, jaką uzyskał od przedstawicieli obecnej administracji państwowej na swoje pytania.

Ośrodki prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców mają charakter otwarty, a szef urzędu nie ma prawnych możliwości zakazania cudzoziemcowi opuszczania ośrodka

— zaznaczał przypominając, że właśnie w Białej Podlaskiej imigranci ekonomiczni z Afryki i Bliskiego Wschodu będą poddawani badaniom na obecność chorób egzotycznych.

Na poprzedniej konferencji ostrzegaliśmy w kwestii zagrożeń epidemiologicznych

— dodawał Jan Szewczak, kandydat do sejmu z Lubelszczyzny.

Spotkało się to – zamiast ze zrozumieniem ze strony władz – z atakiem i medialnymi epitetami. Potwierdzeniem tego, że mieliśmy rację są najnowsze informacje z mediów Polskich i zagranicznych

— mówił Jan Szewczak, przytaczając doniesienia belgijskiej prasy o wykrytych przypadkach zarażenia gruźlicą i niemieckich badaniach, które wykryły wśród imigrantów choroby trudne jeszcze do zdiagnozowania.

Wschodnia granica państwa wymaga szczególnej uwagi. Tymczasem w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, nastąpiło systematyczne osłabianie Straży Granicznej, a tym samym skandaliczne pogorszenie poziomu bezpieczeństwa Polski i Polaków. W tej sprawie interweniuje u Teresy Piotrowskiej, Minister Spraw Wewnętrznych, senator Grzegorz Bierecki. W tej sprawie również politycy obozu patriotycznego spotykają się z mediami.

Zwróciłem się z pismem do pani Minister Spraw Wewnętrznych zadając pytania dotyczące stanu naszej Straży Granicznej i jej możliwości powstrzymania nielegalnych przekroczeń polskiej granicy. Z informacji, które uzyskałem od funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także zebrałem z dostępnych w komisji budżetu i finansów publicznych materiałów, wynika że Straż Graniczna została zredukowana w ostatnim czasie o ponad 6 tysięcy etatów – z 20 tysięcy do nieco ponad 14 tysięcy, ale także została pozbawiona, w dużym stopniu, możliwości podejmowania skutecznych działań defensywnych

— mówił 21 października w Białej Podlaskiej Grzegorz Bierecki, senator Południowego Podlasia.

Wydaje mi się, że jeśli politycy chcą być poważnie traktowani, powinni dbać o to, żeby zlikwidować albo wyprzedzić potencjalne zagrożenia

— dodawał obecny na spotkaniu z mediami Jan Szewczak, kandydat PiS do Sejmu z Lubelszczyzny.

W piśmie do MSW, Grzegorz Bierecki zauważa – Straż Graniczna jest, a w każdym razie powinna być służbą, która stanowi pierwszą linią obrony przed atakiem innego państwa lub innym tego typu zagrożeniem. Przyjmowane w ostatnich latach koncepcje zakładające odejście od formułowanej w kategoriach wojskowych wizji ochrony granicy na rzecz służby migracyjnej o standardzie policyjnym wobec realnych zagrożeń okazały się w sposób oczywisty błędne. Wydarzenia ostatnich miesięcy wykazały, jakim nieporozumieniem jest rezygnacja z przygotowywania formacji do realizacji ochrony granicy państwowej również w kategoriach wojskowych.

Senator Południowego Podlasia pyta także przedstawicielkę rządu POPSL, czy przewiduje się zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz czy w najbliższym czasie przewidywane jest wzmocnienie liczbowe i sprzętowe na granicy wschodniej, polegające na przeniesieniu funkcjonariuszy i sprzętu z innych oddziałówSG.

Imigranci skierowani do ośrodka w Białej Podlaskiej zostaną przebadani na obecność szeregu chorób zakaźnych. W tym czasie – nieprzebadani jeszcze obcokrajowcy – będą mogli swobodnie przemieszczać się po całym kraju. O zagrożeniu bezpieczeństwa Polaków mówił podczas wizyty w Białej Podlaskiej Jarosław Kaczyński.

Chodzi o bezpieczeństwo Polaków, by te decyzje które zostały już podjęte, nie doprowadziły do powstania zagrożeń, które są możliwe i nikt nie jest w stanie ich wykluczyć

— mówił lider PiS.

W tej samej sprawie stanowczy sprzeciw wyrazili wcześniej senator Grzegorz Bierecki oraz kandydat do sejmu z województwa lubelskiego, Jan Szewczak.

Moje zaniepokojenie było wywołane brakiem przygotowania ośrodka do przyjmowania imigrantów i przeprowadzania badań. Ten ośrodek jest w mieście, bardzo blisko stacji kolejowej, jest połączony z siecią kanalizacyjną i burzową całego miasta

— podkreślał senator.

Ludzie mają prawo się obawiać. Mają prawo zapytać, czy to jest bezpieczne, czy to nie grozi bombą epidemiologiczną

— dodawał Janusz Szewczak, przypominając o wykrytych już w Europie chorobach, które wykryto u imigrantach.

Zaangażowanie Grzegorza Biereckiego nie uszło uwagi Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie wizyty w Białej Podlaskiej wyraził swoje poparcie dla umiejętności senatora Południowego Podlasia.

Jego zdolności, umiejętności w różnych dziedzinach życia, w szczególności w szeroko rozumianej dziedzinie ekonomicznej. Nikt nie może mieć wątpliwości. To jest ktoś, kto potrafił zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Uzyskać niezwykły, bardzo rzadko spotykany niestety w okresie tego 25-lecia sukces. Naprawdę warto, żeby był w senacie- mówił lider PiS o senatorze Grzegorzu Biereckim.

źródła: wPolityce.pl , stefczykTV