Panie Pre­zydencie Duda! Mimo zorganizowanego, wieloletniego rabunku kraju, jest jeszcze w Polsce dużo pieniędzy! (1/3)

Janusz Szewczak - WPIS-5-2015

Od lewej: Prof. Jan Duda, ojciec kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Adam Sosnowski, redaktor prowadzący miesięcznika WPIS-„Wiara, Patriotyzm i Sztuka” oraz Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Fot: LS

Projekty gospodarcze Andrzeja Dudy są całkowicie realne. Rozmowa z Januszem Szewczakiem, głównym ekonomistą SKOK / WPIS, nr 5-2015 – cz.1/ Czytaj dalej