Rządowe abecadło naruszeń

JSz_7359Decyzja Bronisława Komorowskiego o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego potwierdziła nasze wcześniejsze doniesienia.

Tym samym prezydent przyznał nam rację. Przypomnę, że nie tylko ta ustawa jest już zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżone są także rozporządzenia Jacka Rostkowskiego, ministra finansów, dotyczące wykonania tejże ustawy.

Mamy wyraźny dowód na ogromną skalę bezprawia legislacyjnego w stosunku do SKOK-ów, stosowaną zwłaszcza z wielkim natężeniem w ostatnich latach. To pokazuje prawdziwe oblicze tego legislacyjnego bezprawia, wręcz skandalu legislacyjnego.

U jego podstaw tkwi obawa obecnych elit rządzących o to, że SKOK-i stały się zbyt dużą konkurencją dla sektora banków w Polsce, będących – przypomnę – w głównej mierze własnością kapitału zagranicznego.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe to dzisiaj potężna organizacja, którą chciano zdyskredytować. W ostatnich dniach obserwowaliśmy wielką kampanię – spisek przeciwko SKOK-om, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej.

Polegał on na tym, że w złym świetle chciano przedstawić sytuację i obraz SKOK-ów. Cel był jeden: by Polacy zanieśli swoje 17 miliardów złotych aktywów – które znajdują się w ostatnim polskim podmiocie finansowym, jakim są spółdzielnie SKOK – do zagranicznych banków, gdzie rzekomo miałyby być one znacznie bezpieczniejsze. To oczywiście nie jest prawdą i rozmija się z rzeczywistością.

Na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapewne będziemy musieli długo oczekiwać. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że przepisy stosowane w ostatnim okresie, a stworzone głownie przez Platformę Obywatelską i ekipę rządzącą, są wobec nas niesprawiedliwie. Przepisy te nie dają nam czasu na przystosowanie się do drakońskich wymogów i idą w kierunku zamienienia SKOK-ów w banki, czego polscy spółdzielcy nie chcą.

Ponadto stworzone przez obecną władzę rozwiązania prawne idą pod prąd tendencjom światowym, europejskim, gdzie stawia się na alternatywne systemy finansowe, jakimi są unie kredytowe, zaś w Polsce SKOK-i.

Nie udał się zamach na Kasy, bo współwłaściciele tych środków darzą SKOK-i wielkim zaufaniem i nie wierzą tej władzy, że robi coś dla ich dobra. Spotykamy się z zaufaniem i napływem nowych klientów.

Nie może być w Polsce ustaw będących jawnym bezprawiem. Bowiem ustawa o SKOK-ach przewiduje, że decyzja urzędników premiera Donalda Tuska z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – nawet jeśli byłaby niezgodna z prawem – miałaby wchodzić w życie. Ustawa nie przewiduje systemu odwołania się od decyzji administracyjnej KNF. Jest to abecadło naruszeń prawa i demokracji. Powiem więcej, jest to obraz tendencji obecnej ekipy rządzącej w kierunku totalitaryzmu w sferze finansów i samoorganizacji społeczeństwa.

Not. IK

źródło: http://naszdziennik.pl/ekonomia-finanse/39979,rzadowe-abecadlo-naruszen.html

1 komentarz do “Rządowe abecadło naruszeń

Możliwość komentowania jest wyłączona.