Jeszcze jedziemy windą w górę, jeszcze trwa bal, … stada wilków ucztują, ale …

foto: 10-procent-rocznie.blogspot.com

W rękach zagranicy, polskich obligacji jest już na blisko 190 mld zł. Świadczy to o wielkich potrzebach pożyczkowych i uzależnieniu Polski od dopływu kapitału zagranicznego z jednej strony, z drugiej zaś o ewidentnym już pompowaniu bańki spekulacyjnej na polskich obligacjach.

Z czego wynika tak duże zainteresowanie naszymi papierami skarbowymi? Czyżby Polska stała się ostatnio tak dobrze zarządzana, tak zamożna i potężna gospodarczo jak Niemcy, Stany Zjednoczone czy Szwajcaria? Czytaj dalej