Powtórka bańki spekulacyjnej

Polski premier po raz kolejny zapewnia polska opinię publiczną, że nie będzie podwyżek podatków w 2010 r. Dziś mamy do czynienia ze sztucznie wywołaną hossą, zarówno na rynku giełdowym, jak i walutowym, bardzo podobną do tej z lata ub. r. Deklaracja premiera to bardzo daleko idąca i bardzo ryzykowna obietnica.

Oby nie okazała się kolejną bez pokry­cia. Co stało się przyczyną tak radykalnej zmiany stanowiska, skoro jeszcze kilka tygodni temu zarówno pre­mier, jak i minister finansów nie wykluczali podwyżki po­datków? Dokonywano już na­wet pierwszych przymiarek do ich podwyżki na rok 2010, a nawet obliczeń w kontekście nowelizacji budżetu na rok 2009. Czytaj dalej